Berkas:Vocabulariumoft00dancgoog.djvu

Pranala ke halaman indeks
Pergi ke halaman


Ukuran asli(3.400 × 4.400 piksel, ukuran berkas: 12,7 MB, tipe MIME: image/vnd.djvu, 229 halaman)

Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons dan mungkin digunakan oleh proyek-proyek lain. Deskripsi dari halaman deskripsinya ditunjukkan di bawah ini.

Deskripsi
Nederlands: Vocabularium, ofte Woordenboek, in 't Duytsch en Maleys. Eertijds gecomponeerd en uyt-gegeven door den Eerw. D. Casparum Wiltens ende Sebastianum Danckaerts. Ende nu (met meer dan drie duysent so woorden als manieren van spreken) vermeerdert uyt de schriften van den E.E. Jan van Hasel ende Albert Ruyl, door Justum Heurnium, t' Amsterdam. 1650

http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog05_01/aa__001biog05_01_0108.php#d0108

DANKAARTS (Sebastiaan), werd in 1618 predikant te Amboina en verbleef daar tot in 1622, in welk jaar hij verzocht om naar het vaderland te mogen gaan. In 1624 weder teruggekeerd, werd hij beroepen te Batavia en verbleef aldaar tot aan zijn dood, die den 3den April 1634 plaats had, nadat hij reeds in 1631 zijn ontslag had gevraagd.

De hervormde kerk in Indië heeft aan dezen man de grootste verpligting. Toen hij in 1623 naar het vaderland was gekomen, om met de Nederlandsche kerk de beste schikkingen te maken ter regeling van de Indische, werd hij gevolmagtigd tot het vervaardigen van eene kerkorde voor dezelve, welke van de synoden overgenomen, door de Oost-Indische maatschappij goedgekeurd en naar Oost-Indië, ten jare 1624, overgezonden, reeds in October van het jaar 1625 te Batavia werd ingevoerd. Behalve daardoor, maakte hij zich verdienstelijk door de uitgave van een Nederduitsch-Maleisch woordenboek, zamengesteld door Ds. Casparus Wiltens, hetwelk hij overzag, een Maleisch-Nederduitsch woordenboek en eene grammatica er aan toevoegde, welk een en ander door hem werd uitgegeven onder den titel:

Vocabularium, ofte Woord-boeck, nae ordre van den Alphabet in 't Duytsch-Maleysch ende Maleysch-Duytsch. Alsmede eenighe Grammaticale observatien, 's Hage 1623.

In 1631 werd dit werk in het Latijn vertaald en te Rome

[p. 57]


uitgegeven. Een verbeterde herdruk er van verscheen onder den titel:

Vocabularium, ofte Woordenboek, in 't Duytsch en Maleys. Eertijds gecomponeerd en uyt-gegeven door den Eerw. D. Casparum Wiltens ende Sebastianum Danckaerts. Ende nu (met meer dan drie duysent so woorden als manieren van spreken) vermeerdert uyt de schriften van den E.E. Jan van Hasel ende Albert Ruyl, door Justum Heurnium, t' Amsterdam. 1650. Nogmaals vermeerderd en verbeterd in 1677, te Batavia uitgegeven, en andermaal in 1708 terzelfder plaatse, door Petrus van der Vorm.

Hij was in de kennis van het laag Maleisch zoo gevorderd, dat hij den Catechismus, benevens eenige formulieren, in die taal kon overzetten. Zijn berigt over den geestelijken toestand der Amboineezen (bij Valentijn, D. III. St. I. bl. 38-40), is hoogst merkwaardig; ook hield hij te Amboina scholen, alwaar de kinderen tweemaal daags in de Nederduitsche taal werden onderwezen.


Zie Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Ind., D. III. St. I. bl. 36-57, 47, D IV. St. II. bl. 8, 12, 13, 15, 17, 114, 115, 125; de Hollander, Handl. bij de beoefening der Maleische Taal en Letterk., 2de druk, bl. 345; Ypey en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv. Kerk., D. II. bl. 317, Aanteek. bl. 217; Kronijk van het Hist. Genootsch., D. IV. bl. 234; Buddingh, Naamlijst der Predik. in Neêrl. Oost-Indië, bl. 1, 4, 20.
English: Vocabulary, Wordbook, or Dictionary in Dutch and Malay. Formerly composed and taught by the Rev. D. Caspar Wiltens and Sebastian Danckaerts [Sebastiaan Dankaarts] And now (with more than three thousands words ...) increases the requirements of the E.E. Jan van Hasel and Albert Ruyl, by Justus Heurnius, Amsterdam 1650. Revised version from 1623 edition, and 1631 (Latin)
Bahasa Indonesia: Kosakata, dan Kamus dalam bahasa Belanda dan Melayu. Sebelumnya disusun dan diajarkan oleh Pdt. D. Caspar Wiltens dan Sebastian Danckarts. Dan sekarang (dengan lebih dari tiga ribu kata) ditambahkan oleh E.E. Jan van Hasel dan Albert Ruyl, oleh Justus Heurnius, Amsterdam 1650. Versi yang direvisi dari edisi 1623, dan 1631 (Latin)
Tanggal
Sumber http://ia600407.us.archive.org/32/items/vocabulariumoft00dancgoog/vocabulariumoft00dancgoog.pdf coverted to djvu
Pembuat Justus Heurnius (Latin: Justum Heurnium)
Izin
(Menggunakan kembali berkas ini)
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or fewer.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

Riwayat berkas

Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.

Tanggal/WaktuMiniaturDimensiPenggunaKomentar
terkini18 Juli 2012 20.04Miniatur untuk versi per 18 Juli 2012 20.043.400 × 4.400, 229 halaman (12,7 MB)Bennylin{{Information |Description={{nl|Vocabularium, ofte Woord-boeck, nae ordre van den Alphabet in 't Duytsch-Maleysch ende Maleysch-Duytsch. Alsmede eenighe Grammaticale observatien, 's Hage 1623.}} {{en|Vocabulary, Wordbook, order of the Alphabet in Dutch...

Penggunaan berkas global

Wiki lain berikut menggunakan berkas ini:

  • Penggunaan pada en.wikipedia.org
  • Penggunaan pada id.wikipedia.org