Halaman:1629 Ruyl.pdf/24

Halaman ini telah diuji-baca


menaïki-n’ja dari ajer: makka liätla, ſegala ſůrga jadi ber-bůka akan dia, daan dia liät Růh-Allah bertůron ſeperti růpa merpati, daan berdůdok diätas diä.

17 Makka liätla ſawatů ſůära dari dalam ſorga, demikien bůn’ji-n’ja: itůla anakků berkaſſe, kapada ſiapa aků meng-ambil kabůl hatiků.

4

Tella itů makka Ieſům jadi terhentar dari růh ka wůtan, agar dea jadi ber-tſjůba dari ſeitan.
2 Makka ſettela deä ber-půaſſa ampat-půlo hari daan ampat-půlo malam, makka ber-lapar diä kommodien.

3 Makka iblis datang kapada dia, daan ber-katta: d’jikkelou angkou jadi jang Anak Allah,