Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/118

Halaman ini tervalidasi

111

421. Taart béndéra fransman. (Taart der Fransche vlag.) Zuring amerika njang banjak, die masak sama aer sampe mateng, abis rames die irig-irig; lantas die masak lagie sama tjengkeh sedikit, goela sàrasanja en merahnja telor 5. Kalook soedah, die bikinken korsnja taart, abis inie zuring die toeang die kors itoe en die bakar sebentar. Sasoedahnja, agar-agar die masak, abis die toeang die kors tadie lagie, lantas die bakar 5 minuut. Pengabisannja, lagie sekalie die toeangie agar-agar, tapie inie kalie agar-argarnja die masak sama kembang teleng, abis die bakar 5 minuut lagie. Agar-agar tadie die masak, sama goela en tjengkeh sarasanja.

422. Podding Landak. (Stekelvarkens podding.) Beschuit die toembook aloos ½ pond, die tjampoor sama aer bajem merah 4 mangkok, bessen-sap 2 mangkok, kaijoe manis die toembook aloos 2 sendok makan, en goela 7 sendok makan; abis die masak sampe kentel sekalie.

Vormnja die gosokie sama poetihnja telor, abis die toeangie podding tadie, lantas die masak.

Kapan soedah mateng, die angkat en die dinginken abis die kloearken en die taroekie amandel. Amandelnja die bediriken en die toto betool sepertie boeloe landak.

Podding inie adoenja, sous vanielje.

423. Kroon. (Couronnes) Telor 3 en tepoong 5 sendok. Telornja die poeter, en kalook lagie poeter, tepoongnja die masookken sama aer 1 gelas besar en garem sedikit; abis die adook njang baik.

Kalook beslagnja soedah djadie, sepertie beslag pannekoek lantas die masak sama minjak 1 botol en mentega 2 sendok makan; abis die dinginken die irig-irig.

424. Koeweeh Meklenburg. (Gateau de Mecklenbourg.) Goela beratnja telor 12, tepoong beratnja telor 8. Merahnja telor 12 die poeter sama goelanja, sampe poetih; abis njang poetih die poeter, lantas die tjampoor sama njang merah, kalook soedah tepoongnja die masookken. Sandenja beslagnja koerang kentel, die tambahie tepoong. Beslag inie die bagie 4; njang 1 bagian die taroekie vla vanielje, 1 bagian die taroekie sjelei framboos en 1 bagian die taroekie poetih telor, tapie telornja die poeter en die masak sama soesoe doeloe. Kalook soedah tiga bagian tadie die toempang satoe