Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/126

Halaman ini tervalidasi

— 119 —

en die toos die irig-irig. Soesoe njang lebih en njang die tadah die bawah irig-irig, die masak sama telor 6 en toemboekan amandel.

Poetih telor tadie, die tarook die kompot besar, abis die. sirammie sama sous inie en die garneer sama kismis, rozijn en radjangan amandel,

467. Kandeel. (Candeel.) Anggoor asem 6 en botol, kaijoe manis 6 lood, merah telor 24. Kaijoe manisnja, die masak sama aer 1 botol, sampe tinggal ½ botol. Telornja die masak sama anggoor, die adook djangan brentie. Kalook soedah, kaijoe manisnja die saring en die tjampoor sama anggoor, lantas die tambahie goela sarasanja; tapie djangan die masak lagie.

468. Sjelel djerook citroen. (Citroengelei.) Kembang sepatoe sasampenja, die masak sama aer; abis die ambil 2 mangkok en die tjampoor sama agar-agar 1 mangkok, aer djerook 1 gelas anggoor en goela samaoenja. Kalook soedah die masak, abis die saring, lantas die toeang die vormuja.

469. Sneeuwbollen. Aer 1⅓ gelas besar, die masak sama mentega 1 sendok, abis die adook sama tepoong 1⅓ gelas besar, lantas die masak sampe mateng. Kalook soedah dingin; die tjampoerie kismis, roziju, snippers, sukade die tjintjang, goela, kaijoe manis en telor 8; lantas die adook en die bikin bal ketjil-ketjil, abis die goreng sama minjak en mentega.

470. Koeweeh djerook sitroen. (Oploop van Citroen.) Aernja djerook sitroen 8, koelitnja djerook sitroen 2, telor 12, goela ¾ pond. Poetihaja telor die poeter sampe moentook.

Merahnja die poeter sama goela, abis die tjampoor sama poetihnja en aer djerook tadie en koelit djerook; lantas die tarook die basie besar en die bakar, pake apie die atas en die bawah ¼ djam.

471. Macédione. Sampanje of kirswasser 1 botol, die masak sama agar-agar mateng 1 londjor, goela en aer djerook; abis die toeang die vorm en die taroekie boeah-boeah brendie en boeah aer.