Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/144

Halaman ini tervalidasi

137

isie sama boemboe No. 533. Sasoedahnja pasteinja die isie telor masak sepotong, abis die lipet toetoop en die goreng sama minja klapa.

535. Karas-Karas. Tepoong beras 3 ons, die 1jampoor sama tètès goela pasir ½ mangkok thee, en aer dingin ½ mangkok thee, abis die rames njang baik en lantas die tambahie aer dingin lagie ½ mangkok, en die bikin beslag.

Sasoedahoja, wadja sedeng die isie minjak, abis die masak medidie. Batok penooh lobang ketjil, die pegang die atas wadja inie, lantas die toeangie beslag tadie, soepaija djatooh dalem minjak mididie. Kalook soedal, koeweeh inie die tekook 3 kalie en die goreng teroos sama minjak medidie tadie, lantas die toos die irig-irig pake servet.

536. Poetrie mandie. Isinja (Vulsel van de poetrie mandie) Goela djawa ⅛ pond die tjampoerie aer sedikit, abis die masak. Kalook soedah masak betool, die taroekie paroeddanja klapa ½ en tepoong ketan 1 sendok makan. Kapan soedah kentel, die bikin glintiran londjong.

537. Poetrie mandie. Korsnja (Korst van de poetrie mandie.) Klapa 1 die parood, abis die tjampoor aer dingin 5 mangkok thee, lantas die pêrês en die masak.

Tepoong ketan 3 mangkok thee, die tjampoor sama santen tadie 1 mangkok thee, lantas die rames njang baik, abis die ambil sedikit en die giling die tangan sampe tipis sekalie. Kalook soedah, die taroekie isinja (no. 536 ,) lantas die lipet toetoop, en die teroosken bikin beginie roepa sampe abis deegnja.

Masak aer panas, kalook soedah masak betool, koeweeh tadie die tjemploongken en djangan die angkat, kalook beloon kemambang.

Santen njang beloon die pake, die masak lagie sama tepoong ketan 1 sendok besar, die masak sampe boeket betool; en abis, koeweeh tadie die masookken santen inie.

538. Poetrie mandie. Goela djawa ⅜ pond, die masak sama aer dingin 3 mangkok thee. Kalook soedah masak betool, die saring sama servet, abis tètės inie ½ mangkok, die tjampoor samak tepoong ketan 3 mangkok, aer anget ½ mangkok, lantas die rames njang baik en die bagie-bagie ketjii-ketjil en boender. Masak aer panas, kalook soedah

Boekoe Masakan.

18*