Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/41

Halaman ini tervalidasi

34

tong, lantas die masak sebentar; kapan soedah, die saring. Oedang sakiranja sampe, die koepas, die tjampoer sama radjangan bawang 12, en die goreng sama mentega sampe koening.

Aijam 1, dagingnja die tjientjang aloos, abis die rames sama telor 1 en roti; lantas die bikin frekedel ketjil-ketjil; kalook soedah, die goreng sampe koening.

So-oon 2 geboong, die sedoe sama aer panas, biar djadie lembèk. Kalook soedah, die tjampoor sama frekedel en oedang tadie, lantas die tjemploongken sama saringan soep tadie; abis die masak sampe mateng betoel. Kalook maoe die makan, die djalanken sama potongan telor mateng en lombok die radjang aloos.

114. Pisang die stoof sama kentang. (Pisang met aardappelen gestoofd.) Kentang 40, die masak sampe mateng; daging babie 1½ kattie, djoega die masak sampe mateng; lantas die tjampoor sama kentang tadie. Aernja masakan babie djoega die tjampoor.

Pisang gaboe 12, die potong-potong, lantas die masak sama kentang en daging babie; die stoof sama mentega sampe mateng.

115. Telor sama sous koening. (Eijeren met een geelen sous) Telor bèbèk 2, of telor aijam 3, die masak sampe mateng abis die potong-potong, lantas die atoor die basie njang netjies. Ketoembar djienten sedikit, kemirie 4, lombok 2, koenjit sadjarie, laos sepotong ketjil, bawang merah 6, bawang poetih 2 of 3 potong en garem, die oeleg sampe aloos; abis die goreng sama minjak klapa; lantas die taroekie daon djerook 2 en serè sepotong. Kalook soedah, die tambahie santen 2 mangkok; en kapan soedah djadie, telor tadie die siramie sama sous inie.

116. Stoof kool merah sama nanas. (Om roode kool met ananas te stoven.) Kool merah 1 basie die tarookie tjengkeh 6, goela 1 sendok thee, en mentega 1 sendok makan. Nanas 1, die potong-potong aloos, abis die masak sama aer 1 mangkok thee. Kalook nanasnja soedah stengah mateng, lantas die tjampoor sama koolnja, abis die masak pelan-pelan.

117. Frekedel enak. (Om lekkere frikadel te makan.) Daging sapie 1 pond, daging babie 1 kattie, die tjientjang