Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/92

Halaman ini tervalidasi

— 85 —

baik. Sasoedahnja die toeang die basie kasar, lantas die taroekie soesoe 1½ botol, abis die adook lagie njang baik, en kalook soedah, die bakar, pake apie die bawah doeloe, abis apie die atas.

302. Taart beschuit. (Beschuit taart.) Merahnja telor 8, en poetiehnja telor 3, die adook sampe poetieh; abis die taroekie goеla poetieh, beschuit aloos 1 mangkok thee, mentega 2 sendok besar en vanielje ½ sama soesoe 1 botol besar. Djangan brentie adooknja, kalook tarook inie boemboe.

Kalook soedah, separonja beslag inie die toeang die basie kasar, abis die bakar pake apie die bawah en atas; kapan soedah die bakar sebentar, die tambahie beslag lagie; teroos die tambahie beginie roepa, sampe abis beslagnja; lantas taartnja die bakar sampe koening.

303. Taart beschuit. (Beschuit taartjes.) Beschuit 15, die toembook aloos, lantas die masak sama soesoe panas, en di tjampoerie telor 9, mentega en goela sedikit, sama kaijoe manis sarasanja. Kalook soedah, die toeang die vorm ketjil-ketjil, lantas die bakar. Vormnja, die gossokie mentega en beschuit aloos doeloe.

304. Podding tepoong. (Meel podding.) Tepoong 1 mangkok thee, soesoe 6 mangkok thee, mentega 1 sendok makan, en vanielje sepotong, die masak sampe djadie boeboor, abis die dinginken. Kalook soedah, merahnja telor 8, mentega melélé 1 mankok thee, goela sarasanja en kismis sakira -kira, sama moentooknja poetieh telor 8 tadie die tjampoor sama beslahnja, abis die tarook njang baik lantas die tambahie paroeddan koelit djerook 1. Kalook soedah, die toeang die vormnja en die masak. Podding inie, adoenja sous rum of sous boeah bessen.

305. Sous rum. (Rum saus.) Rum saenaknja, en stroop sarasanja, die tjampoor sama merahnja telor 5 of 3, soesoe en kaijoe manis; abis die masak sebentar.

306. Sama banjaknja. (Evenveeltjes.) Mentega melélé 1 mangkok thee, merahnja telor 1 mangkok thee, tepoong 1 mangkok thee, goela sarasanja en garem sedikit, die tjampoor en die adook njang baik abis die bakar kaija poffertjes. Makannja, sama goela en kaijoe manis toemboekan.