Halaman:Brosur Lagu Kebangsaan - Indonesia Raya.pdf/126

Halaman ini tervalidasi

98

}

Dutch:

Indonesia, daar ben ik geboren,

Daar heeft ook mijn wieg gestaan,

Daar sta ik steeds met al mijn liefde,

Als wachter op zijn levensbaan.


 Indonesisch ook ben ik van landaard,

 Zoals het land zo warm bemind

 Komt, verheft met me de roepstem,

 "Indonesia, wees eensgezind !"


Leev, o leev vaderiand, leev, o leev, moederland,

En mijn volk, en mijn ziel, alles mee,

Waakt nu op, o mijn volk, waakt nu op, o, mijn lijf! Voor het groot-Indonesisch idee.


Refrein:

Heil u steeds, vaderland, schitterend land,

 heerlijk land,

Land dat ik innig warm blijf beminnen;

Heil u steeds, vaderland, schitterend land,

 heerlijk land;

Indonesia, mijn schoon geboorteland !


Saiinan sesuai dengan aslinya.

yang menyalin,

ttd.

(Soebono)