Halaman:Hari-Ulang Ke-50 Tiong Hoa Hwee Koan Djakarta.pdf/23

Halaman ini telah diuji baca

En in bepaaide opzichten is die nieuwe opvatting des gesehiedenis ook voor de Chinezen in Indonesia op dit ogenblik van het grootste gewicht voor het oplossen van de problenmen van het ogenblik.

Zij leet ons de gevaren een star vasthouden aan oude denkbeelden, die onder een ander bestel deugdelijk waren.

zij leert, dat het schone en van China nooit heft- noch heeft kunnen bestaan zonder geregeid geestelijk contack met het buitenland, zonder een zich aanpas-sen aan vernieuwde omstandigheden.

Dat is een van de grote waarden, die de sinologie onder de tegenwoordige omstandigheden voor indonesie heeft.22 HARI-ULANG KE- 50