Halaman:Sam BIn Tjoe Gie.pdf/1

Ada masalah saat menguji baca halaman ini

SAM BIN TJOE GIE

(BAHASA MELAJOE) oleh Dr. SUN YAT SEN

Boleh dapet pada: BOEKHANDEL TAN THIAN SOE TANAH ABANG-WELTEVREDEN. 1929.