Halaman:Siti Kalasun.pdf/5

Halaman ini telah diuji baca

sehingga pembaca dapat ilmu yang lebih tentang bahasa sumber. Terkhusus buku ini, Siti Kalasun, dituliskan oleh Syamsuddin St. Rajo Endah, diterbitkan pertama sekali oleh Pustaka Indonesia Bukittinggi pada tahun 1960 dan dicetak ulang oleh Kristal Multimedia pada tahun 2018.

Penerjemahan buku ini sendiri dilaksanakan oleh tim penerjemah dengan melibatkan konsultan dari berbagai kalangan. Baik tokoh adat, penulis, sastrawan, serta budayawan. Mereka adalah Baharuddin Andoeska, Dasril Ahmad, Gus tf Sakai, Iyut Fitra, Musra Dahrizal, Pinto Anugrah, Rommi Zarman, S. Metron, Sondri, Syuhendri, dan Yusrizal KW.

Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penerjemah dan tim konsultan penerjemahan yang sudah bekerja keras sehingga buku ini hadir di tengah-tengah pembaca.

Mudah-mudahan buku Siti Kalasun ini dapat dibaca oleh masyarakat umum. Terutama bagi kalangan pelajar seluruh Indonesia.

Padang, November 2021


Aminulatif, S.E., M.Pd.

iv