Halaman:TDKGM 01.009 Koleksi dari Perpustakaan Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya.pdf/1

Halaman ini telah diuji-baca


Ministrie
van
Koloniƫn,
's-Gravenhage, 17 Augustus 1917.

Namens den Minister heb ik de eer U mede te dealen dat de Gouverneur-Generaal bij besluit van 17 Augustus 1917 no 1T heeft ingetrokken hat Gouvernamentsbesluit van 27 Augustus 1913, no 8, waarbij U in hat belang der openbare rust en orde het eiland Banka tot verblijf is aangewezen.

De Referendaris
Hoofd der 5de Afdeeling
Departement van Koloniƫn,


Aan
den Heer RADEN MAS
SUWARDI SURIJA NINGRAT

Alhier

(Copernicuslaan 17)