Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (1987)/Bab III: Perbedaan revisi

|}
 
=== E. Kata Ganti ''ku'', ''kau'', ''mu'', dan ''nya'' ===
 
: Kata ganti ''ku'' ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya; ''ku'', ''mu'', dan ''nya'' ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.
1.104

suntingan