Tondu' Majâng: Perbedaan revisi

136 bita ditambahkan ,  3 bulan yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
 
|notes =
}}
Wa'Ngapotè wa’ lajârâ ètangalè<br>
Ole...olang<br>
TantonaRèng majâng tantona la padâ molè<br>
Paraona alajârâ<br>
Mon tèngghu dâri ambet dâ’ jhâlanna<br>
Ole...olang<br>
Ma'Ma’bânnya'abânnya’a ongghu lè-ollèna<br>
Alajârâ ka Madhurâ<br>
<br>
Du.... mon ajhâlling odi’na orèng majângan<br>
Ngapotè<br>
Abhântal ombâ’ sapo’ angèn salanjhânga<br>
Wa' lajârâ ètangalè<br>
Ole...olang paraona alajârâ<br>
Rèng majâng<br>
Ole...olang alajârâ ka Madhurâ<br>
Tantona la padâ molè<br>
Mon ètèngghu<br>
Dâri abit pajhâlâna<br>
Ma' sè bânnya'a ongghu lè-ollèna<br>
<br>
Rèng majâng bânnya’ ongghu bhâbhâjâna<br>
Du.... mon ajhâlling<br>
Kabhilâng alako bhândhâ nyabâna<br>
Odi'na orèng majângan<br>
ParaonaOle...olang paraona alajârâ<br>
Abhântal ombâ'<br>
AlajârâOle...olang alajârâ ka Madhurâ<br>
Asapo' angèn salanjhângnga<br>
<br>
 
[[kategori:Lagu daerah Indonesia]]
20

suntingan