Wikisource:Bak pasir

Nakoda Tenggang
oleh A. Damhoeri