Gundhul Pacul

Gundhul Pacul

Gundhul-gundhul pacul, cul
Gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul, kul
gelelengan

Wakul ngglimpang, segane dadi sak latar
Wakul ngglimpang, segane dadi sak latar