Halaman:ADH 0006 A. Damhoeri - Nakoda Tenggang.pdf/19

Halaman ini telah diuji baca
Dia sanggup memanjat tiang agung secepat kera memanjat.

17