Halaman:Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.pdf/85

Halaman ini telah diuji baca

85

Lokomotif listrik 1A-AA-A1 - Page 85 - Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.jpg

Locomotief electriek 1A-AA-A1.
E-loc. 1A-AA-A1.