Halaman:Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.pdf/91

Halaman ini telah diuji baca
Samenstelling der ontvangsten van het bedrijf der S.S. en Tr. over de laatste drie jaren (in guldens).
Jaren Spoorwegen
op
Java
Tramwegen
op Java
normaal-
spoor.
Tramwegen
op Java
smal-
spoor.
Totaal
spoor- en
tramwegen-
op Java.
Spoor- en
tramwegen
in de Buiten-
gewesten.
Totaal
spoor-en
tramwegen in
Ned. Indië.
Reizigers 1922 24.962.161 1.000.892 274.673 26.437.729 2.896.325 29.334.054
1923 21.220.561 1.051.631 430.220 22.702.113 2.725.668 25.428.080
1924 19.921.885 1.058.436 396.232 21.376.553 2.689.890 24.066.443
Bagage 1922 650.602 15.962 1.920 668.484 27.151 695.634
1923 593.519 16.419 1.501 611.440 27.861 639.300
1924 562.099 19.171 2.042 583.312 25.484 608.796
Bestelgoed 1922 2.458.601 40.993 2.499.595 58.087 2.557.682
1923 2.051.852 52.245 2.104.097 56.390 2.160.487
1924 2.097.556 45.668 2.143.221 55.980 2.199.204
Yl- en Vrachtgoed
met bijkomende
kosten
1922 28.759.482 740.427 210.068 29.709.976 4.807.349 31.517.325
1923 29.494.753 994.421 227.312 30.716.486 5.103.907 35.820.394
1924 31.784.930 1.061.618 257.237 33.103.785 6.065.147 39.168.932
Pasticuliere tele-
grammen
1922 130.198 324 130.522 20.245 150.768
1923 108.911 318 109.262 18.215 127.478
1924 88.743 388 89.131 15.445 104.576
Nevenbedrijven 1922
1923 745.118 225.414 970.832 311.550 1.282.382
1924 350.319 154.739 505.058 496.126 1.001.184
Alle andere ont-
vangsten niet uit het
verkeer
1922 4.426.076 100.679 11.267 4.538.021 984.649 5.522.670
1923 1.944.233 26.237 7.251 1.977.720 834.100 2.811.820
1924 1.910.942 38.127 9.685 1.958.754 619.938 2.578.692
Totaal 1922 61.387.123 1.898.953 698.251 63.984.327 8.793.806 72.778.133
1923 56.159.280 2.366.367 666.602 59.192.250 9.077.691 68.269.941
1924 56.716.171 2.377.759 665.584 59.759.817 9.968.010 69.727.827
N. B. Deze inkomsten — voor 1924 zijn voorloopige cijfers opgegeven – zullen in de volgende paragraaf nog een korte bespreking vinden.