Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/134

Halaman ini tervalidasi

— 127 —

en lantas die taroekie garem 1 sendok thee, abis die pêrês santennja.

Deegnja, kalook soedah die rijs, die tjampoerie telor 20, abis die adook sama santen tadie 1¼ pond en goela poetili ½ pond; lantas die bakar pake wadja tanah en apie die atas en die bawah. Wadjanja die gosokie mentega doeloe.

497. Boeboornja apem poetih. Tapé beras 2 sendok makan, die tjampoor sama aer dingin 4 sendok makan, lantas die oenjet, abis die saring, en kalook soedah, die tambahie tepoong 2 sendok makan. Sasóedahnja, die rames njang baik, die rijsken satoe malem.

498 Apêm poetih Tepoong beras 1 katie, die rames njang baik, abis die tjampoor sama boeboor no. 497 sebelas sendok makan en aer dingin 8 sendok, lantas die toembook die loempang sampe bênjèk. Kalook soedah, die angkat, lantas die tjampoerie aer dingin 21 sendok, abis die poeter njang baik en die rijsken die panas 6 diam.

Wadjanja die tarook die apie en kalook maoe masak, deeg tadie die tambahie doeloe aer degan 10 sendok, abis die toeang die wadjanja en die masak pake apie die bawah sadja. Wadjanja die toetoop sama kêkêp.

Kalook soedah mateng, koeweehnja die balik, wadjanja die taroekie daon pisang abis koeweehnja die masak sebentar lagie; lantas die rendem die kientjonja.

499 Kientjonja apem poetih. (Saus) Santen klapa 1, die tjampoor areroot 1 sendok, goela djawa sarasanja en daon djer ook poeroot. 1 lembar; abis die masak pelan-pelan.

500. Koeweeh mentok Tepoong beras 1 pond die tjampoor sama telor 2, aer 1¼ pond en garem 1 sendok thee abis die bikin beslag, en die masak sepertie pannekoek tipisnja.

Kalook soedah, pannekoek inie die isie boemboe no. 501, lantas die lipet toeloop en die boengkoos daon pisang, abis die koekoos sampe mateng.

Wadjanja die gosokie minjak klapa doeloe, en boengkoessan daon pisang tadie, die lipet kaija boekoe.

501. Isinja koeweeh mentok. (Valsel van de koeweeh mentok.) Paroeddan klapa, bawang merah 33 die iris-iris,