Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/152

Halaman ini tervalidasi

— 145 —

die tjampoor sama vanielje ⅓ en kaijoe manis sedikit; lantas die tambahie nanas tadie, djerook manis die belah 8 ampat bidjie, goela, die tjampoor paroeddan koelit djerook sitroen ⅓ pond besar en aernja djerook sitroen 4. Kalook soedah dingin, die tambahie sampanje 1 botol, anggoor asem 1 botol, arak ampir 1 botol en aer blanda ½ boelie-boelie.

Vanielje en kaijoe manisnja die tjeloop die aer medidie, sampe baoenja keras sekalie.

558. Pons (Punch.) Rum 1 botol, stroop pons 1 botol, goela tètès ½ boelie-boelie, aer djerook sitroen 1 gelas besar en aer dingin sarasanja.

559. Pons arak. (Arak punch.) Aer djerook sitroen 1 bagie, goela 2 bagie, arak 4 bagie en aer medidie 8 bagie, die adook njang baik.

560. Pons anggoor asem . (Rhijnwijn punch.) Anggoor asem 6 botol, arak ¾ botol, die tjampoor sama aer medidie en goela 1 pond, abis die toeang die mangkok besar.

561. Pons meklenburg. (Mecklenburger punch.) Thee keras 1 botol, anggoor merah 4 botol, anggoor port 1 botol, conjak 1 botol, madera ½ botol en goela 1 pond. Goelanja die tjampoerie paroeddan daon djerook.

562. Pons telor. (Eijer punch.) Anggoor merah 1½ botol, aer medidie ½ botol, goela die tjampoor paroeddan daon djerook ¼ pond baroe, aernja djerook sitroen 2, thee sedikit, pala, tjengkeh en telor 8.

Thee, tjengkeh en palanja die adook sama aer medidie tadie, abis die saring dengen kain aloos en die tjampoor sama njang lain. Boemboe njang lain tadie, ija anggoor merah, goela, aer djerook en telor, die adook doeloe sampe moentook. Kalook soedah die tjampoor, die adook lagie sebentar, abis die tambahie arak sarasanja,

563. Stroop Serbat. (Serbat stroop.) Sêré die radjang aloos 3 lood, pala paroeddan 2 lood, tjengkeh 10 bidjie, djaé die toembook 2 lood, daon djerook poeroot die iris - iris 13 lembar, goela 15 katie en aernja 8 botol.

Boemboenja die masak doeloe sama aer, abis die tjampoor sama stroopnja. Goela tadie die bikin stroop doeloe.

19*