Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/168

Halaman ini tervalidasi

INIE ISIENJA BOEKOE MASAK-MASAKAN.

MAKANAN TJARA BLANDA. 1. Aloor die stoofNo. 88 BI. 27 
 2. Asé,, 50, 109,, 16, 33.
 3. ,, à la patriarde,, 19 ,, 7. 
 4. Atjar kepala babie,, 124 ,, 36. 
 5. ,, snip,, 51 ,, 16. 
 6. Aijam die isie lidah en amandel,, 104 ,, 31. 
 7. ,, isie mangga,, 84 ,, 26 
 8. ,, kebirie, sous ragoe poetih,, 81 ,, 25. 
 9. ,, kodok,, 134 ,, 39. 
 10. ,, krapodien,, 136 ,, 40. 
 11. ,, panggang,, 74 ,, 24. 
 12. ,, sama sous rosijn en amandel,, 95 ,, 29. 
 13. Bamie,, 83 ,, 25. 
 14. Bebek die isie,, 8 ,, 3. 
 15.  ,, mangga,, 84 ,, 26. 
 16. Biefstuk benggala,, 13 ,, 5. 
 17. Boeroong dara,, 90 ,, 27. 
 18. Dadar tjara blanda,, 103 ,, 31. 
 19. Daging sapie à la mode,, 98 ,, 30 
 20. Deeg foelèt,, 64 ,, 20. 
 21. Djamboe bidjie die stoof,, 119 ,, 35. 
 22. Dóbe,, 108 ,, 32. 
 23. ,, boeroong dara,, 57 ,, 18 
 24. Duivel aijam,, 102 ,, 31. 
 25. Frekedel amandel,, 6 ,, 3 
 26.  ,, aijam,, 1 ,, 1. 
 27.  ,, enak,, 117 ,, 34. 
 28.  ,, die stoof,, 4 ,, 2. 

21*