Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/37

Halaman ini tervalidasi

— 30 —

abis die taroekie rontokannja beschuit, radjangan augurkies 2 sendok makan, garem en meritja, masing-masing 2 sendok thee, pala 1 sendok thee, tjengkeh ½ sendok thee, mentega melélé 1 sendok makan, aga-agar ¼ londjor; lantas die goeloong en die iket njang koeat. Kalook soedah, die goreng sama mentega 1 sendok makan, abis die tjampoerie anggoor merah 1 gelas besar, anggoor assem 1 gelas besar, kaldoe 1 galas besar, mentega 1 sendok makan en tjengkeh boelet 6 bidjie.

98. Daging sapi à la mode. (Boeuf à la mode) Daging 4 pond, die soelamie sama daging babie, die masak sama mentega 1 sendok besar, tjoeka ¾ gelas besar, aer dingin 1 gelas besar, bawang merah entero sakira-kira, daon lourier of salam, djerook nipis die potong-potong tipis 1, en tjengkeh 10. Die masak dengen apie die bawah en die atas en die masak sampe mateng betool. Kalook soedah mateng, die taroekie anggoor merah 1 gelas besar, ketjap 1 sendok makan en tepoong, voor bikin boeket sousnja, 1 sendok makan.

99. Makaroni sama frekedel. (Macaronie met frikadel.) Makaroni 2 ons, die masak sama aer en garem, sampe mateng; abis die tarook die irig-irig; lantas die sirammie aer dingin. Kalook soedah toos betool, die masak sama boeljon, garem, kembang pala 1 daon, mentega 1 sendok makan en potongan kedjoe 1 piring thee. Basienja die gosokie sama mentega lebih doeloe. Kalook makaroni tadie soedah die tarook die basie inie, lantas die taroekie beschuit aloos, abis die bakar dengen apie die bawah en die atas.

100. Kroket Ketang die isie. (Gevulde aardappel-croquets.) Gorengan daging sapie of aijam dingin, die tjientang sama bawang merah en piterselie; kalook soedah aloos, lantas die rames sama garem en meritja 2 sendok thee masing-masing, pala 1 sendok thee, tjengkeh sedikit, telor 2, njang satoe djangan die pake poetihnja; abis die bikin frekedel ketjil-ketjil, tapie londjong. Kalook soedah, ketang sasampenja, die masak, abis die rames sama telor 4, garem sedikit, mentega 1 sendok en soesoe sedikit; kentang inie voor korsnja. Kapan soedah djadie korsnja, frekedelnja satoe voor satoe, die goeloong sama kors itoe; abis kapan