Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/67

Halaman ini tervalidasi

60

kan, die bikin aloos sama boeljon; lantas boemboe tadie die taroekie goela pasir 1 sendok makan; abis bèbèknja en kaldoe njang beloon die pake sama misoa en boemboenj, die tjampoor en die masak mateng. Kalook soedah moelai mateng, die taroekie aer djerook; ‫‬en kapan trada aer djerook, bole pake aer assem . Begitoe djoega bole pake aijam kalook tida ada bèbèk .

208. Sanggra bandang aijam of daging. Aijamnja die masak mateng, abis die potong-potong ketjil. Paroedan klapa ½, meritja 2 sendok thee, djienten poetieh 2 sendok thee, ketoembar 2 sendok thee, anggoor merah 3 sendok besar, bawang poetieh 3 sioong, laos 6 potong ketjil, koenjit pandjangnja sadjarie 2 potong die goreng kering; abis die bikin aloos, lantas die goreng sama minjak goerih 3 sendok makan. Kalook soedah mateng betool, lantas aijamnja die masookken, abis die goreng sampe koening.

Trassie 1 sendok thee, die remet sama aer sedikit, sama aer assem, die tjampoor sama gorengan tadie; abis die tambahie boeljonnja aijam tadie, santennja klapa 1, seré pandjang sadjarie 5 potong, daon salam 4 lembar, daon djerook poeroot 3 of 4 lembar en garem sarasanja. Kalook soedah die masak sampe boeket koeahnja.

209. Podomoro aijam of daging. dijamnja die potong-potong, lantas die masak mateng; abis die taroekie daon salam 4 lembar en daon kool, radjangan of daon tjermé 1 piring, lantas die masak mateng, en die tambahie boemboenja. Njang Jie pake voor boemboenja : koentjie 2 potong, kentjoor 2 potong, bawang poetih 5 sioong, bawang merah 6 sendok, laos 6 potong ketjil, kemirie 7, meritja 2 sendok thee, djienten poetieh 2 sendok thee, ketoembar 4 sendok thee, tjabé bakar 1, die toembook aloos, lantas die tjampoor sama masakan tadie Pengabiessan die taroekie santennja klapa 1 en garem sarasanja.

210. Saijoor lemeng. Kentjoor 2 potong ketjil, laos 5 potong ketjil, ketoembar 1 sendok thee, kemirie bakar 5 potong, lombok 12, bawang poetieh 4 sioong, bawang merah 20, paroeddannja klapa ¼, trassie bakar sapotong, die giling aloos, lantas die goreng sama minjak goerih 1 sendok makan en die taroekie garem sedikit.