Halaman:Brosur Lagu Kebangsaan - Indonesia Raya.pdf/102

Halaman ini tervalidasi

74

Pasal 4.

(1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/ dinjanjikan:

  1. untuk menghormat Kepala Negara/Wakil Kepala Negara;
  2. pada waktu penaikan/penurunan Bendera Kebangsaan jang diadakan dalam upatjara, untuk menghormat bendera itu;
  3. untuk menghormat negara asing.

(2) Lagu Kebangsaan dapat pula diperdengarkan/dinjanjikan:

  1. sebagai pernjataan perasaan nasional;
  2. dalam rangka pendidikan dan pengadjaran.

Pasal 5

Dilarang:

  1. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun djuga;
  2. menggunakan bagian-bagian dari pada Lagu Kebangsaan dalam gubahan jang tidak sesuai dengan kedudukan Lagu Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.

BAB III
PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN BERSAMA-SAMA DENGAN LAGU KEBANGSAAN ASING

Pasal 6

(1) Apabila untuk Kepala Negara/Kepala Pemerintah negara asing diperdengarkan lagu kebangsaan negara asing, maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan