Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/10

Halaman ini telah diuji-baca
W O O R D E N S C H A T.
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Beminnen, of liefde. Taro tjinta, of ambil
toedraagen. tjinta.
Wachten. Nanti.
Verftaan. Mangarti.
Vergeeten. Loepa.
Vleijen, of goede woor-. Ontonghati, of kaʃie pa-
den geeven. katan manies.
Wasfchen. Mandi.
Jaloersheid. Tjambroean.
Kammen. Sieʃir ramboet.
Kam. Sieʃie.
Zich haasten. Lakas dianja.
Zich kleeden. Pakki dianja.
Zich inbeelden. Kira dianja.
Zich bedriegen. Bekeen bodo dianja.
Zich bezeeren. Bekeen ʃakkit dianja.
Zich wél godraagen. Idop bay bay, of pëggan
. ormat.
Gaan. Jalang.
Slaapen. Tidor.
Liegen, leugenfpreeken. Kata-kata joesta.
Leugen. Joesta, pakatan joesta.
Lagchen. Tetauwa.
Koomen. Datang.
Ankoomen. Di datang.
Beeven. Gemetar.
Wyzelyk, of met wys- Biʃa, of dengan penga-.
heid. tahoean.