Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/12

Halaman ini telah diuji baca
W O O R D E N S C H A T.
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Een uur. Satoe jam.
Een quartie uurs. Saprapad jam.
Een dag. Satoe hari.
Een nacht. Satoe malam.
De morgen. Pagi, dina harle.
De avond. Lohor, malam.
Morgen ogtend. Beʃok pagi.
Een half uur. Setenga jam.
Morgen namiddag. Beʃok ʃore.
Namiddags. Sore.
Middag. Tenga ari.
Middernacht. Tenga malam.
Heden. Ini ari, harie inie.
Gisteren avond. Kalmareen malam.
Overmorgen. Loeʃa.
Des anderen daags. Beʃook nja.
Morgen, of overmorgen. Beʃook loeʃanja.
Eergisteren. Kalmereen doulo.
Toekomende week. Laeen domingo.
Binnen 14 dagen. Dalam ampatblas hari.
Een maand. Satoe boulan.
Een jaar. Satoe tawoon.
De lente. Moeʃien kamaroe.
De zomer. Moeʃien kapanaʃan.
De herfst. Moeʃien kadie-nginan.
De winter. Moeʃien oujang.
Nieuw jaar. Tawon baroe.