Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/13

Halaman ini telah diuji-baca
W O O R D E N S C H A T.
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Drie koningen. Tiga radja, orang mad-.
. joes.
Vasten. Peggan poeaʃa.
Paafchen. Faʃah.
Pinkfteren. Chamʃin.
De dag des Pinkfter- Harie raija chamʃin.
feests. .
Allerheiligen. Harie ʃegala tshale tsha-
. lean.
Kermis, of jaarmarkt. Pakan bezaar; rameaan
. pazaar bezaar.
St. Nikolaas. Tsaleh Nicolas.
Kersdag. Harie nabie Hiʃahi El-
. meseh.
DAGEN DER WEEK. HARIE-AN DALAM
SA DJOEMAHAT.
Zondag. Achat.
Maandag. Seneen.
Dingsdag. Salasʃa.
Woensdag. Robo.
Donderdag. Camis.
Vrydag. Jumahat.
Saturdag. Saptou.
MAANDEN VAN HET BOELAN BOELAN-.
JAAR. GAN TAHOON.
January. Mocharam.

Fe-