Halaman:Kamus Belanda Melayu.djvu/9

Halaman ini telah diuji-baca
W O O R D E N S C H A T.
NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Beleefd. Ormat,trada kabesarang.
Onbeleefd. Trada ormat , of koerang.
-
   ormat.
Aangenaam. Soekakan.
Onaangenaam. Trada dengan soekakan.
Naarftig. Radjieng.
Lui. Malas.
Gelukkig. Berontong.
Ongeluk. Tjilakka.
Ongelukkig. Tjilakakan.
Geeven. Kassi.
Zeggen. Katta.
Leeren. Adjar.
Schryven. Toelies.
Vraagen. Tanya.
Antwoorden. Menjawoet.
Leenen. Pinjang.
Zenden. Kieriem.
Belooven. Berdjanjie.
Wedergeeven. Kassi kombali.
Iemand zien. Liat orang.
Iets zien. Liat larang apa.
Kennen. Kenal.
Zoeken. Tjarie.
Vinden. Dappat.
Ontmoeten. Katoemoe.
Aanzien. Tengok.
Bedriegen. Kirjabodo, of ken-nja-ya.
Be-