Halaman:Zaboor.djvu/5

Halaman ini belum diuji bacaZ A B O O RIJA ITOESEGALA MASMOOR.