Halaman:Zaboor.djvu/7

Halaman ini belum diuji-bacaZ A B O O RIJA ITOESEGALA MASMOOR,TERSALIN DARI PADA BAHASA WOLANDA KAPADA


BAHASA MALAJOE.

---===---


TERTRA DI NEGRI AMSTERDAM,

1846.