Kerrabhân Sapè

Kerrabhân Sapè

Sabbhân taon è Madhurâ la tanto rammè
Bânnya' kalabân bâdâna kerrabhân sapè
Bânnya' rèng manca pâdâ dâteng dâri jhâuna
Pâdâ nèngghuâ kerrabhân sapè Madhurâ

E....sapè buru dhuli buru
E....sapè mèngghir dhuli mèngghir
E....sapè buru dhuli buru
E....sapè mèngghir dhuli mèngghir