Pitik Tukung

Pitik Tukung

Aku duwe pitik pitik tukung

Saben dina tak pakani jagung

Petok gogok petok petok

Petok gogok petok petok

Ngendok pitu tak kremake netes telu

Kabeh trondol ndol tanpo wulu

Kabeh trondol ndol gawe guyu.