Berkas:Tentang maut
adalah buku yang menceritakan tentang maut

yang mencaritakan tentang hidup seseorang yang berjumpa dengan malaikat pencabut nya mungkin cerita ini ngak masuk akal

bagi orang tidak malihat