Sabilulungan

Sabilulungan

Dalam Bahasa SundaSunting

 • Sabilulungan, dasar gotong royong
 • Sabilulungan, sifat silih rojong
 • Sabilulungan, genténg ulah potong
 • Sabilulungan, persatuan témbong
 • Tohaga, rohaka
 • Teguh tangguh perbawa sabilulungan
 • Sadia, sajiwa
 • Segut singkil ngabasmi pasalingsingan
 • Sabilulungan, hirup sauyunan
 • Sabilulungan, silih pikahéman
 • Sabilulungan, tulung tinulungan
 • Sabilulungan, kukuh persatuan
 • Santosa, samakta
 • Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan
 • Saihwan, Safaham
 • Nagri nanjung berekah sabilulungan

Versi lainSunting

 • Sabilulungan, urang gotong royong
 • Sabilulungan, urang silih rojong
 • Sabilulungan, genténg ulah potong
 • Sabilulungan, persatuan témbong
 • Tohaga, rohaka
 • Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
 • Satia, sajiwa
 • Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
 • Sabilulungan, hirup sauyunan
 • Sabilulungan, silih pikahéman
 • Sabilulungan, tulung tinulungan
 • Sabilulungan, kukuh persatuan
 • Santosa, samakta
 • Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan
 • Saihwan, Safaham
 • Nagri nanjung berekah sabilulungan

Dalam Bahasa IndonesiaSunting

 • Sabilulungan, dasar bergotong royong
 • Sabilulungan, sifat saling mendukung
 • Sabilulungan, genteng jangan patah
 • Sabilulungan, persatuan terlihat
 • Kuat, perkasa
 • Teguh tangguh bawaan sabilulungan
 • Sedia, sejiwa
 • Semangat siap membasmi perbedaan
 • Sabilulungan, hidup dalam kesepahaman
 • Sabilulungan, saling menyayangi
 • Sabilulungan, saling tolong menolong
 • Sabilulungan, kokoh persatuan
 • Sentosa, sejahtera
 • Berani menjaring kewibawaan
 • Sepersaudaraan, Sepaham
 • Negeri sukses berkah sabilulungan

Versi lainSunting

 • Sabilulungan, kita bergotong royong
 • Sabilulungan, kita saling mendukung
 • Sabilulungan, genteng jangan patah
 • Sabilulungan, persatuan terlihat
 • Kuat, perkasa
 • Saling bersatu membasmi perbedaan
 • Setia, sejiwa
 • Saling bersatu membasmi perbedaan
 • Sabilulungan, hidup dalam kesepahaman
 • Sabilulungan, saling menyayangi
 • Sabilulungan, saling tolong menolong
 • Sabilulungan, kokoh persatuan
 • Sentosa, sejahtera
 • Berani menjaring kewibawaan
 • Sepersaudaraan, Sepaham
 • Negeri sukses berkah sabilulungan