Teka-Teki

(Dialihkan dari Teka - Teki)

binatang apa kira-kira
yang hendak membangun istana
untuk kita semua ?