Templat:--

Templat ini menghasilkan tanda pisah (bd. tanda hubung)