Al-Qur'an/Al-Gasyiyah

Al-Qur'an
Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan)

26 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
KEADAAN PENGHUNI-PENGHUNI NERAKA DAN PENGHUNI-PENGHUNI SURGA
Ayat 1-16

1 Telah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan? 2 Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, 3 bekerja keras lagi susah payah, 4 memasuki api yang sangat panas (neraka), 5 diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. 6 Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri lagi busuk baunya, 7 yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. 8 Banyak muka pada hari itu berseri-seri, 9 merasa senang karena usahanya, 10 dalam surga yang tinggi, 11 tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. 12 Di dalamnya ada mata air yang mengalir. 13 Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, 14 dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), 15 dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, 16 dan permadani-permadani yang terhampar.

ANJURAN MEMPERHATIKAN ALAM SEMESTA
Ayat 17-26

17 Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, 18 Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 19 Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20 Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21 Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 22 Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, 23 tetapi orang yang berpaling dan kafir, 24 maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. 25 Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka, 26 kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas