Al-Qur'an
Al-Waqi'ah (Hari Kiamat)

96 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
KEJADIAN-KEJADIAN DAHSYAT PADA HARI KIAMAT
Ayat 1-74

Pada hari kiamat manusia akan terbagi tiga golongan Ayat 1-7

1 Apabila terjadi hari kiamat, 2 terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal). 3 (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain), 4 apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, 5 dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, 6 maka jadilah dia debu yang beterbangan, 7 dan kamu menjadi tiga golongan.

Golongan kanan, kiri dan mereka yang paling dulu mukmin Ayat 8-10

8 Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. 9 Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 10 Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga).

Balasan kepada mukmin yang beriman paling dahulu Ayat 11-40

11 Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah). 12 Berada dalam surga kenikmatan. 13 Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, 14 dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. 15 Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, 16 seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. 17 Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, 18 dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, 19 mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, 20 dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, 21 dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. 22 Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, 23 laksana mutiara yang tersimpan baik. 24 Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. 25 Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, 26 akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. 27 Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. 28 Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, 29 dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), 30 dan naungan yang terbentang luas, 31 dan air yang tercurah, 32 dan buah-buahan yang banyak, 33 yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya, 34 dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. 35 Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, 36 dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, 37 penuh cinta lagi sebaya umurnya, 38 (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, 39 (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, 40 dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.

Azab atas golongan kiri dan tempelak untuk mereka Ayat 41-74

41 Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu. 42 Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, 43 dan dalam naungan asap yang hitam. 44 Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 45 Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. 46 Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. 47 Dan mereka selalu mengatakan, "Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?, 48 apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?" 49 Katakanlah, "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, 50 benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. 51 Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan, 52 benar-benar akan memakan pohon Zaqqum, 53 dan akan memenuhi perutmu dengannya. 54 Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. 55 Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. 56 Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan". 57 Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)? 58 Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. 59 Kamukah yang menciptakannya, atau Kami kah yang menciptakannya? 60 Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan, 61 untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. 62 Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)? 63 Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? 64 Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? 65 Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. 66 (Sambil berkata), "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, 67 bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa." 68 Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. 69 Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? 70 Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? 71 Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu). 72 Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami-kah yang menjadikannya? 73 Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. 74 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar.

SUMPAH ALLAH SWT TENTANG KEMULIAAN AL-QUR'AN
Ayat 75-96

75 Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. 76 Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui, 77 sesungguhnya al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, 78 pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuz), 79 tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. 80 Diturunkan dari Tuhan semesta alam. 81 Maka apakah kamu menganggap remeh saja al-Qur'an ini?, 82 kamu (mengganti) rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah). 83 Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, 84 padahal kamu ketika itu melihat, 85 dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat, 86 maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)? 87 Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?, 88 adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah), 89 maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan. 90 Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, 91 maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. 92 Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, 93 maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, 94 dan dibakar di dalam neraka. 95 Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar. 96 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas