Al-Qur'an
Al-Qiyamah (Hari Kiamat)

40 ayat - Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
HARI KIAMAT DAN HURU HARANYA
Ayat 1-40

Kekuasaan Allah SAW menghidupkan manusia seperti semula Ayat 1-15

1 Aku bersumpah dengan hari kiamat, 2 dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri). 3 Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? 4 Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna. 5 Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. 6 Ia bertanya, "Bilakah hari kiamat itu?" 7 Maka apabila mata terbelalak (ketakutan), 8 dan apabila bulan telah hilang cahayanya, 9 dan matahari dan bulan dikumpulkan, 10 pada hari itu manusia berkata, "Ke mana tempat lari?" 11 Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung! 12 Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. 13 Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. 14 Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, 15 meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Tertib ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Qur'an menurut ketentuan Allah SAW Ayat 16-25

16 Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. 17 Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 18 Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. 19 Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah penjelasannya. 20 Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, 21 dan meninggalkan (kehidupan) akhirat. 22 Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. 23 Kepada Tuhannyalah mereka melihat. 24 Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, 25 mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Keadaan manusia di saat sakaratul maut Ayat 26-35

26 Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, 27 dan dikatakan (kepadanya), "Siapakah yang dapat menyembuhkan?", 28 dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia), 29 dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), 30 kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. 31 Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalat, 32 tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran), 33 kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong). 34 Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 35 kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.

Manusia dijadikan Allah SWT tidak dengan sia-sia Ayat 36-40

36 Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? 37 Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), 38 kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, 39 lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang, laki laki dan perempuan. 40 Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas