Al-Qur'an
Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)

78 ayat - Madaniyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
BEBERAPA NIKMAT ALLAH SWT YANG DAPAT DIRASAKAN DI DUNIA
Ayat 1-30

1 (Tuhan) Yang Maha Pemurah, 2 Yang telah mengajarkan al-Qur'an. 3 Dia menciptakan manusia, 4 Mengajarnya pandai berbicara. 5 Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. 6 Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya. 7 Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 8 Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 9 Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. 10 Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-(Nya). 11 di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. 12 Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. 13 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 14 Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, 15 dan Dia menciptakan jin dari nyala api. 16 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 17 Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. 18 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 19 Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, 20 antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. 21 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 22 Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. 23 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 24 Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. 25 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 26 Semua yang ada di bumi itu akan binasa. 27 Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 28 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 29 Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. 30 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

ANCAMAN ALLAH TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN DURHAKA
Ayat 31-45

31 Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin. 32 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 33 Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. 34 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 35 Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya). 36 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 37 Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak. 38 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 39 Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. 40 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 41 Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. 42 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 43 Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. 44 Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. 45 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

PAHALA BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA
Ayat 46-78

46 Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. 47 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, 48 kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. 49 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 50 Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. 51 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 52 Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. 53 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 54 Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. 55 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 56 Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. 57 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 58 Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. 59 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 60 Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 61 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 62 Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. 63 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, 64 kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. 65 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 66 Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. 67 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 68 Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. 69 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 70 Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. 71 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 72 (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. 73 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 74 Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. 75 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 76 Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. 77 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 78 Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia.


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas